Preloader
Preloader

PRAVICE INTELEKTUALNE VSEBINE

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.gronska-strejla-mklub.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je Moto klub Gronska Strejla (v nadaljevanju: MK Gronska Strejla).

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno v komercialne namene, je prepovedana.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.gronska-strejla-mklub.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.gronska-strejla-mklub.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

MK Gronska Strejla ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.gronska-strejla-mklub.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost MK Gronska Strejla za vse primere izključena.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

MK Gronska Strejla se bo trudil, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar MK Gronska Strejla niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

MK Gronska Strejla se bo trudil za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

MK Gronska Strejla lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

MK Gronska Strejla se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in bo zbrane podatke uporabil izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletnega mesta.

MK Gronska Strejla ne bo uporabljal osebnih podatkov in kontaktnih informacij za druge namene ter jih ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkril tretjim osebam.

MK Gronska Strejla bo storil vse, da bo osebne podatke uporabnikov spletnega mesta zaščitil pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

SPLOŠNO

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

 

MK Gronska Strejla

Na vrh