Preloader
Preloader
GUNGL GORAN
Predsednik
CIMER ANDREJ
Podpredsednik
GOMBOC TOMAŽ
Tajnik
GORZA VENDEL
Blagajnik
KERČMAR MARJAN IVAN
Predsednik nadzornega odbora
GOLUBOVIČ MILOŠ
Član nadzornega odbora
BENKO ALEKSANDRA
Članica nadzornega odbora
BENKO JANEZ
Predsednik disciplinske komisije
KERČMAR VOJKO
Član disciplinske komisije
STRAUS TADEJ
Član disciplinske komisije
KURONJA DUŠAN
Član
GUNGL MONIKA
Članica
KERČMAR SONJA
Članica
GOLUBOVIČ MILAN
Član
POZDEREC JERNEJ
Član
GRAJ SUZANA
Članica
STEFANOVIČ BOŠTJAN
Član
SELČAN FRANC
Član
SELČAN JOŽEFA
Članica
PISNJAK LADISLAV
Član
BELOŠEVIČ ANDREJ
Član
KOLTAJ ŠTEFAN
Član
NEMEŠ VINKO
Član
KOBAN BOGDAN
Član
KURBUS IVICA
Član
ŠKALIČ ALEKSANDER
Član
ŠKALIČ LUCIJA
Članica
NEMEŠ GREGOR
Član
ŠTOTL STANKO
Član
BOHAR RIJA
Članica
BOHAR SLAVKO
Član
ŠKALIČ VITO
Pripravnik
TAMAŠKO MELISA
Pripravnica
ČASAR BOJAN
Pripravnik
ŽIŽEK TADEJ
Pripravnik
REZAR FRANC
Pripravnik
TIBOLA ANTON
Pripravnik
TIBOLA SANDRA
Pripravnica
Na vrh