Preloader
Preloader
GUNGL GORAN
Predsednik
CIMER ANDREJ
Podpredsednik
GOMBOC TOMAŽ
Tajnik
GORZA VENDEL
Blagajnik
KERČMAR MARJAN IVAN
Predsednik nadzornega odbora
GOLUBOVIČ MILOŠ
Član nadzornega odbora
BENKO ALEKSANDRA
Članica nadzornega odbora
BENKO JANEZ
Predsednik disciplinske komisije
KERČMAR VOJKO
Član disciplinske komisije
STRAUS TADEJ
Član disciplinske komisije
KURONJA DUŠAN
Član
GUNGL MONIKA
Članica
KERČMAR SONJA
Članica
GOLUBOVIČ MILAN
Član
POZDEREC JERNEJ
Član
GRAJ SUZANA
Članica
STEFANOVIČ BOŠTJAN
Član
SELČAN FRANC
Član
SELČAN JOŽEFA
Članica
PISNJAK LADISLAV
Član
BELOŠEVIČ ANDREJ
Član
KOLTAJ ŠTEFAN
Član
NEMEŠ VINKO
Član
KORVAT ROMINA KRISTINA
Članica
KOBAN BOGDAN
Član
KURBUS IVICA
Član
ŠKALIČ ALEKSANDER
Član
ŠKALIČ LUCIJA
Članica
LAINŠČEK DOMINIK
Član
NEMEŠ GREGOR
Član
TAMAŠKO MELISA
Pripravnica
ŠKALIČ VITO
Pripravnik
HORVAT JERNEJ
Pripravnik
ŠTOTL STANKO
Pripravnik
TIBOLA ANTON
Pripravnik
TIBOLA SANDRA
Pripravnica
BOHAR RIJA
Pripravnica
BOHAR SLAVKO
Pripravnik
ČASAR BOJAN
Pripravnik
ŠTEFANEC FILIP
Pripravnik
Na vrh