Preloader
Preloader
GUNGL GORAN
President
CIMER ANDREJ
Vice-President
GOMBOC TOMAŽ
Secretary
GORZA VENDEL
Treasurer
KERČMAR MARJAN IVAN
Chairman of the Supervisory Committee
GOLUBOVIČ MILOŠ
Member of the Supervisory Committee
BENKO ALEKSANDRA
Member of the Supervisory Committee
BENKO JANEZ
President of the Disciplinary Committee
KERČMAR VOJKO
Member of the Disciplinary Committee
STRAUS TADEJ
Member of the Disciplinary Committee
KURONJA DUŠAN
Member
GUNGL MONIKA
Member
KERČMAR SONJA
Member
GOLUBOVIČ MILAN
Member
POZDEREC JERNEJ
Member
GRAJ SUZANA
Member
STEFANOVIČ BOŠTJAN
Member
SELČAN FRANC
Member
SELČAN JOŽEFA
Member
BELOŠEVIČ ANDREJ
Member
KOLTAJ ŠTEFAN
Member
NEMEŠ VINKO
Member
KOBAN BOGDAN
Member
KURBUS IVICA
Member
ŠKALIČ ALEKSANDER
Member
ŠKALIČ LUCIJA
Member
ŠKALIČ VITO
Member
NEMEŠ GREGOR
Member
ŠTOTL STANKO
Member
REZAR FRANC
Member
ŽIŽEK TADEJ
Member
ČASAR BOJAN
Member
TAMAŠKO MELISA
Member
BOHAR RIJA
Member
BOHAR SLAVKO
Member
PISNJAK LADISLAV
Member
ŠTOTL DOMINIK
Prospect
GUNGL NIKLAS
Prospect
MAUČEC PETER
Prospect
To top